Budget van € 56 miljoen beschikbaar voor innovatieregeling MKB

De regeling is onlangs door het Ministerie van Economische Zaken geëvalueerd. Hieruit blijkt dat bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven de afgelopen 4 jaar gebruik hebben gemaakt van de regeling. Met € 143 miljoen aan financiering is zo'n € 400 miljoen aan innovatie gestimuleerd.

Vanwege dit succes wordt in het evaluatierapport voorgesteld om ook na 2017 de regeling voort te zetten.
 

Meer informatie?
Vanaf 11 april kunt een aanvraag indienen. Meer weten over de voorwaarden, de aanvraag en de budgetten per regio? Kijk op deze webpagina van de RVO.nl.

Bron: staatvanhetmkb.nl


Share our website