Standaardakte financiering zonnepanelen op bedrijfspanden

Bent u in het bezit van een bedrijfspand? Dan kan een exploitant hem vragen of hij dakoppervlak wil verhuren om zonnepanelen te plaatsen. Na toestemming heeft de exploitant vaak een lening nodig van een bank voor zonnepanelen. Het gaat dan al snel om een andere bank dan die welke het bedrijfspand heeft gefinancierd.

Voor de duurzame investering moeten beide banken met elkaar in gesprek. Het leidt tot ingewikkelde procedures en veel papierwerk. Al die documenten zijn vervangen door de standaardakte. Alle banken in Nederland kunnen deze akte gebruiken.

Plannen voor meer standaardaktes
De standaardakte is ontwikkeld door een groep banken onder leiding van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het plan is om ook aktes te maken voor leaseconstructies en bedrijven op erfpachtgrond.

Lees meer op rvo.nl


Share our website