Loading...

Kredietunie Enschede en omstreken

Kredietunie MKB Bedrijfspanden Oost en omstreken is een initiatief van Tom ten Voorde, tevens projectleider van deze unie. Daarnaast zijn er 3 bestuursleden actief, zijnde Jan Holtkamp (voorzitter), Marcel Tijink (penningmeester) en Marcel van den Berg (secretaris).

Een kredietunie is een coöperatie van, voor en door ondernemers en is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kredietunies zijn ofwel per bedrijfstak (sectoraal) ofwel geografisch (per regio of stad) georganiseerd. Zij lijken op de boerenkredietcoöperaties zoals die eind negentiende eeuw ontstonden. Kredietunies bieden MKB-ondernemers een aanvullende financieringsbron naast bankkrediet.De coöperatie bestaat uit kredietgevende en kredietnemende leden. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas.