Krediet aanvragen

Voor ondernemers in de regio Enschede en omstreken die financiering zoeken, is kredietverlening via reguliere banken niet altijd eenvoudig. Kredietunie Enschede maakt het voor MKB ondernemers uit Enschede en omstreken mogelijk om tot € 250.000,- financiering aan te trekken naast bankkrediet of andere financieringen.

Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken heeft met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

  • U heeft een MKB bedrijf met goed ondernemerschap
  • De financiering is bedoeld voor activiteiten van uw onderneming
  • U bent een ondernemer met een goed businessplan inclusief cash flow prognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
  • Uw aanvraag bij de kredietunie bedraagt maximaal € 250.000,–
  • Deelfinanciering is optioneel
  • U bent gevestigd in of u heeft een binding met de regio Enschede en omstreken

Niet in aanmerking voor financiering komen: 

  • Verliesfinanciering
  • Levende have

Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie Enschede. Daartoe betaalt de kredietnemer een eenmalige entreefee van € 1.000,-.


Share our website