Krediet geven

Kredietunie Enschede en omstreken is op zoek naar leden die gevestigd zijn in of een binding hebben met de regio Enschede. Leden die bijvoorbeeld ondernemer zijn of zijn geweest en bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching.

Obligaties
Geldverstrekkende leden kunnen obligaties kopen. Daarmee storten zij een minimaal bedrag van 
€ 5.000,-in de kas van Kredietunie Enschede. De obligaties hebben een meerjarige looptijd. Dit betekent dat de kredietgever zijn geld voor bepaalde tijd beschikbaar stelt en dat deze gelden gedurende deze periode niet vrij opneembaar zijn. 

Rente
Op de obligaties wordt een rente vergoed. De rente op de obligaties is mede afhankelijk van het resultaat op de kredietverlening. 

Coach worden
Coaches worden geworven onder de geldverstrekkende leden. Dit is een voorwaarde voor het coachen. Op het aanvraagformulier voor lidmaatschap kunt u aangeven dat u open staat om een kredietnemer te coachen. Hoe het werkt en wat er van u wordt gevraagd kunt u hier lezen.


Share our website